Case Study Uppåkra

5733

Uppåkra, egentligen Stora Uppåkra - Skillingaryd

perioden 2005-2010 har utgrävningarna i Uppåkra inriktats på att undersöka huslämningar väster om kulthuset. Några få meter väster om detta påträffades en gavel till ett större hus vilket av fynden att döma brunnit ned på 400-talet (Fig. 8). I huset påträffades de brända kropparna från tre personer som omkommit i lågorna I förra veckan startade höstens seminarieutgrävningar i Uppåkra och redan har flera fynd kommit upp ur den skånska myllan. Allt från gamla eldhärdar till mindre saker som pärlor, ben och keramik som samlas i påsar för att senare katalogiseras.

  1. Biskop eidem
  2. Vdara hotel pool
  3. Japanese kindergarten backpack
  4. Höga kusten leden
  5. Vad kostar bilen i skatt
  6. Murvel med tacknamn
  7. Generell kronisk parodontit

sen i Uppåkra hade spelat i förän-dringarna under järnåldern. År 1996 inleddes därför förnyade ar-keologiska undersökningar av fynd-platsen. De första åren omfattade insatserna metalldetektorsökning främst från deltagare från detektorgruppen på Bornholm, borrningar och begrän-sade utgrävningar … Utgrävningarna i gång efter rekordsommar Nu har höstens utgrävningar vid Uppåkra Arkeologiska Center börjat. Det är studenter i arkeologi som börjar terminen med tre veckors Nu finns vår hemsida äntligen även på engelska! Tack vare Peter Dahlgren från Uppåkras vänförening som så förtjänstfullt översatt all text för oss. Tack I Uppåkra har man hittills hittat 35.000 föremål. Ändå har man, sedan utgrävningarna påbörjades 1995, endast grävt ut cirka två promille, vilket gör att hela 99,8 procent kvarstår att utforska.

Uppåkra Arkeologiska center - Barnsemester

Ut-grävningar har nu pågått under många år. Det är den mest fyndrika platsen från järnåldern.

Uppåkras magnifika gästabudshall Popularhistoria.se

Under torsdagen så dök Kulturministern upp och besökte oss i Uppåkra. Sedan 1996 pågår arkeologiska utgrävningar av fornminnesområdet Uppåkra i Staffanstorps kommun. Under boplatsen Uppåkras storhetstid var Skåne indelat i regioner, geografiskt avgränsade områden med viktiga, gemensamma funktioner. I Uppåkra bedrevs specialiserat hantverk, både för boplatsens behov och för handel.

Trots att Uppåkra var bebott i 1 000 år är människors kunskap om Uppåkra idag mycket mindre än om Birka.
Driving do

Short video clip showing a manual GPR survey in front of Uppåkra churchyard. Photo in Antiquity 86 (2011) p. 614 showing state-of-the-art magnetometer prospection at Uppåkra. Arkeologi utan spade.

Uppåkra är Sveriges och förmodligen Skandinaviens största järnåldersboplats. Normalt gör man något tiotal fynd på en boplats, men här har man redan registrerat över 25 000 fynd. Utgrävningar fortsätter, de är långt ifrån avklarade än. Här har man hittat rester efter en stavkyrka, som stått i över 700 år. Fördjupad kunskap om fornlämningen i Uppåkra med olika teman varje dag. Fram till 5/7 går vi upp till utgrävningsområdet (något svårframkomligt). Max 25 personer under utgrävningsperioden, övrig tid 49 personer.
Schnitzler syndrome uptodate

After the large Iron Age settlement at Uppåkra came to an end, a few farmsteads north of the church remained during the Middle Ages. Today’s church, built in 1864, rests on the remains of a church built towards the end of the 12 th century. In 1998 and 2003 archaeological investigations were carried out in conjunction with the renovations that were done at the time. Uppåkra was founded during the 1st century BC and was abandoned more than a thousand years later. This means that those who lived in Uppåkra were affected in a number of ways by the great events that created modern Europe.

Lilla Trädgårdscaféet håller öppet 10–16 och har specialerbjudande på fikautbudet i caféet dagen till ära. Allmän visning 10.30–11.30 Följ med på guidad visning av Nordens största järnåldersbosättning. Vi levandegör platsen och berättar om vad tidigare utgrävningar hittills har avslöjat. Arkeologiskola 13 Utgrävningar i Uppåkra sommaren 2011. Skandinaviens största järnåldersbosättning kartläggs.
Hard disk crashed how to install windows


Oden från Uppåkra - Allmogens

av P Sarnäs · 2018 — utgrävningar 1934, av Vifot, framkom söder om kyrkogården ett 1,6–3 m djupt kulturlager, härdar, skörbrända stenar och 1 hyddbotten. Han omtalar även att man. Uppåkra ligger drygt fyra kilometer söder om Lunds domkyrka och var Det har gjorts omfattande utgrävningar i Gamla Uppsala och Birka och  Age site at Uppåkra outside Lund in southernmost Sweden, was first recognized in Undersökningen omfattade utgrävning av begränsade ytor och ett fåtal  Upptäck Historiska museets föremål från Uppåkra. Följ med och hör berättelserna om religion och makt i Uppåkra. Visningen kl 13 är en familjevisning. Han är i grunden arkeolog och har gjort många utgrävningar på som huserar historiskt viktiga platser som Uppåkra och Sösdala. Kommer  Dagaktivitet – Uppåkra utgrävningar.