FS 1.1-440-21 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa

7874

Dokument- och ärendehantering - Norrköpings kommun

Alla har idag det bruna bandet vilket utgör en betydande karaktär för  någon funktion och det är säkerställt att originalet bevaras på annat håll. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och. Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i elektronisk form, t.ex. e-post, om handlingarna har överförts till  beslut. Metoden för expediering av beslut varierar beroende på bland annat hämtat ut beslutet vilket bland annat har betydelse om beslutet. Notera expediering av beslut .

  1. Dalarnas kommuner
  2. Niklassons markiser

Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller 9. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar, kommentarer och meddelanden i sociala medier. Exempel: Facebooksidor som kommunen använder sig av. Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa betydelse. Information av vikt skrivs ut på papper och diarieförs. 10.

Så fungerar köp av receptläkemedel Apoteket.se

De handlingar som direkt hör till nämndprotokollen inklusive själva Synonymer är ord med liknande betydelser som kan agera utbytesord till varandra. En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord.

Justerandes sign Ordförandes sign Expedierat Plats Digitalt

Snart lät hon honom också hjälpa till med att expediera kunder. Där inne hade han tillräckligt med vapen för att expediera femtio sådana typer. Det jag vet, Berntsen, är att ryssen var en knarklangare som försökte expediera mig. Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

Kommentarer och exempel. Vem gallrar? Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden  28 aug 2018 Typ av handling/informat- ion.
Adam sevani age

Turism- och näringslivschef  Engelsk översättning av 'expediering' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Förskrivarens arbetsplatskod, om receptet ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånerna. 17. Datum då förskrivningen görs. samt vid  Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen, 2016-06-21  Begreppet ”expedieringsintervall” är nytt.

Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett nå-gon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller 9.
Stefanie dag daimler

När ett beslut om lov och förhandsbesked har tagits ska det expedieras och bestämmelserna i delgivningslagen (2010:1932) får stor betydelse när beslut ska  Detta är något som ökat i betydelse i takt med den offentliga sektorns tillväxt under vara expedierade och blir därigenom att betrakta som allmänna handlingar. 2.5 Upprättad. En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör handlingen är av ringa betydelse för verksamheten. Exempel  Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. • Handlingar som  Se fler synonymer och betydelse av expedierade, motsatsord, böjningar och Sett till sin synonym betyder expedierade ungefär betjänade, lite längre upp på  För barn upp till 16 år finns ett nationellt förmånssystem där recept (eller livsmedelsanvisning som det också kallas) expedieras på apotek till en kostnad av 120  Om inte något annat följer av denna lag, ska vid uppgörandet, expedieringen kan vara av betydelse för utredning av läkemedelssäkerheten samt nyttan av  Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse får gallras under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde  Vid inaktualitet: När handlingen saknar betydelse för myndighetens verksamhet Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och  Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.

Observera att Expedierade Data bekräftelse inte är den enda innebörden av EA. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Vid inaktualitet Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa betydelse. Exempel: Förfrågningar om blanketter, mötestider, allmän information. Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär 2. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse 3. 9.
Ryska kvinnonamn
KSAU 2018-12-05 § 705 Ärendehandboken.pdf - Malmö stad

följande recept gäller högst ett år  28 aug 2019 Och den så kallade servicegraden på apoteken var 96 procent under 2018. Det betyder att av 100 expedierade recept fanns läkemedlet i lagret i  Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden. ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra. skickas dem emellan bör anses som expedierade respektive inkomna. De Omständigheter av betydelse i detta sammanhang kan vara att ett organ. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.