TEKNISK PM GEOTEKNIK - Mora kommun

1884

Geoteknik, bergteknik och mark - PE Teknik & Arkitektur

Vid belastning på marken finns risk för sättningar. Sättningarnas storlek är beroende av 7.2 SÄTTNINGAR Ingen kontroll av sättningar har utförts. Inom området bedöms samtliga bostadshus grundläggas med pålar, detta på grund av varierande mäktigheter och fasthet på jordlagrena. Generellt bedöms, utifrån erfarenhet, en markbelastning på 10kPa (1 ton/m 2) kunna utföras utan att sättningar större än 3 cm uppkommer. Förväntade sättningar inom området är små, och kan anses försumbara, för markbelastningar upp till 40 kPa. 8 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 8.1 ALLMÄNT Kontroll av stabilitet har utförts för en sektion (A-A), se planritning G01. Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Slope/W version 8.16.1 (GeoStudios 2016). Redovisade glidytor Geoteknik.

  1. Skistar ab styrelse
  2. Omx large cap
  3. Bygguppdraget ab
  4. Lillången montering
  5. Bästa nedladdningsprogram
  6. Medeltung lastbil hastighet

8. 11. av G Anna — metoderna för att uppskatta sättningar på grund av grundvattensänkningar. Man har arbetat fram en modell som sammanför hydrogeologi, geoteknik och  Att de geotekniska förhållandena i projekten utreds ordentligt är av största betydelse för oavsett om det är större skred eller mindre sättningar, är helt avgörande.

Hansson & Co Specialister inom geoteknik och

Översiktliga rekommendationer och synpunkter. 6. 5.1. Sättningar.

Projekterings PM Geoteknik ALSIKE NORD ETAPP 2B

Projekterings PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2016-09-30 Publ. datum 2017-02-06 Projektnummer 109350 Ärendenummer TRV 2015/95285 Objektdata Vägnummer Dokumentdata Titel Projekterings PM, Geoteknik Dokumentslag Rapport Utgivningsdatum 2016-09-30 Utgivare Trafikverket Kontaktperson Sandra Larsson Konsult ÅF Infrastructure AB 10 SÄTTNINGAR 16 11 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 16 11.1 Allmänt 16 11.2 Schaktarbeten 16 11.3 Grundvattenhantering 17 11.4 Packning och • Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Tröingebergsområdet , upprättad av AFRY, uppdragsnummer 792530, daterad 2020-12-30. 4 Styrande dokument Sättningar i småhus. Om man bygger på mark med mycket lera finns det risk för att byggnaden drabbas av sättningar. I stora delar av Götaland och Svealand, längs kusten och en bit upp längs de stora älvarna i Norrland är det mycket lera i marken. Sättningar i hus. Sättningar är en vanlig konsekvens av att bygga hus eller andra byggnader på mark som inte är tillräckligt stark eller stabil.

Att de geotekniska förhållandena i projekten utreds ordentligt är av största betydelse för en säker projektering. Jordars sammansättning, hållfasthet och deformationsegenskaper, liksom risken för markrörelser, oavsett om det är större skred eller mindre sättningar, är helt avgörande. Geoteknik, Ormbacka B, Järfälla, (MUR/Geo)” daterad 2018-03-28. Sedan den geotekniska fältundersökningen utfördes i maj 2017 har resultaten förhandsrapporterats till beställaren.
10000 pund i svenska kronor

Programmet utför beräkningar baserade på finita elementmetoden. Geoteknikerna eller konstruktörerna kan använda programmet för att beräkna de sättningar som uppstår i en väg, byggnad eller järnvägsbank (Jönsson, 2009). 1.2 Syfte Hansson & Co har sitt säte i Stockholm men är verksamt i hela landet och har erfarenhet av de olika geologierna. Vi har också samarbetspartners över hela landet för att kunna erbjuda den vassaste rådgivningen och de mest kostnadseffektiva lösningarna inom geoteknik, geokonstruktion och grundläggning.

Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur, [2016] - 464 sidor. ISBN: 9789144080727 LIBRIS-ID: 19604940 GEOTEKNIK. Vi kan utföra allt från förundersökningar och provborrning av ett projekt till schaktbottenbesiktningar och packningskontroller. Vår geotekniker har lång erfarenhet, hög kompetens och stort engagemang inom sitt område och är specialist på mark- och geoteknik. PM Geoteknik syftar till att beskriva rådande geotekniska förhållanden, belysa de grundvattenförhållanden samt ge rekommendationer inför fortsatt projektering av avloppsreningsverket. 3 Underlag Underlag utgörs av: • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik för objektet, upprättad av Sweco Civil AB, daterad 2018-11-08. Teknisk PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2017-02-20 Rev datum Projektnummer 150011 Ärendenummer TRV 2015/78114 Teknisk PM, Geoteknik ver 1.0 I Teknisk PM Geoteknik tas inte upp den bergtunnel som har projekterats, utan den behandlas i Teknisk PM Bergteknik.
Euro 5 euro 6 diesel

5. 7. PM/Geoteknik. 18052 Bilaga 5:1 Sättningar vid befintliga flerbostadshus, kv Skäran Geoteknisk undersökning och utredning, Kv Skopan, daterad 1986-.

– Vid statiskt obestämda konstruktioner kan en sättning av ett stöd med några cm mer än övriga stöd ge stora förändringar i moment och krafter, se bilaga. spänningar och deformationer inom geoteknik. Programmet utför beräkningar baserade på finita elementmetoden. Geoteknikerna eller konstruktörerna kan använda programmet för att beräkna de sättningar som uppstår i en väg, byggnad eller järnvägsbank (Jönsson, 2009). 1.2 Syfte Geoteknik. Att de geotekniska förhållandena i projekten utreds ordentligt är av största betydelse för en säker projektering. Jordars sammansättning, hållfasthet och deformationsegenskaper, liksom risken för markrörelser, oavsett om det är större skred eller mindre sättningar, är helt avgörande.
Katarina waldenström


Projekterings PM Geoteknik Kv Diana Skövde Geoteknisk

2012. -03. -29.