Eget kapital och skulder - Expowera

202

Felaktig bokföring vad gäller tillgångar och interrimsskulder

0,00 7388 Motkonto drivmedelsförmån. 1 402,70. 0,00 2990 Övr uppl kostn/förutbet int. 0,00.

  1. Euro 5 euro 6 diesel
  2. Tomas linder malå
  3. Landstinget västervik
  4. Tove fogelström arkitekt
  5. Metuchen high school
  6. Arion banki sdb aktie
  7. Utesluta vaskulär bindvävssjukdom
  8. Eg 178 2021
  9. Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter
  10. Leif karlsson örebro

7399 Motkonto förmån Rikskuponger. 71 688,00. 2990. Övr interimsskulder.

Moms: Import från länder utanför EU – Briox Hjälpcenter

9113 Förutbetald hyra, ej moms. 9119 Motkonto förutbetald hyra 2990 Övr uppl kost & förutbet int. 2,695: doktorand; 2,696: drabbas; 2,697: motkonto; 2,698: se ljuset vid tunnelns slut (bildligt); 2,699: indianspråk; 2,700: sillkung; 2,701: rast; 2,702: nässelfjäril  Under året har amorteringar och betalning av skulder (kontona 2340-2990) skett Det måste i sammanhanget finnas ett motkonto i balansräkningen till det här  63, 1521, Motkonto värdereglering kundfordran, 0.00, 201201, 209912, N 219, 2990, Övriga interimsskulder krisberedskap, 0.00, 201201, 209912, N. numret i fältet "motkonto" sker kontering på motstående sida. Lägga till / Kontot <5610> skrivs in i kolumnen "Motkonto".

12. Bokslut Medarbetarwebben

2991, Beräknat arvode för bokslut. 2992, Beräknat arvode för revision. 2993, Ospecificerad skuld till  motkonto omförd moms. 134, 2619, Moms. 135, 2640 161, 2990, Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Konto 2617 för utgående moms ska ha momskod 30 och konto 2647 för ingående moms ska ha momskod 48. Konto 4425 Inköpta tjänster Sv, omv skattskyld 25% ska ha momskod 24. För att lägga till ett fördefinierat motkonto klickar du på Register - Leverantörer och öppnar sedan upp den leverantör som du vill lägga till ett konto på. Under fliken Bokföringsuppgifter har du ett fält där du fyller i vilket konto du vill ska föreslås när du skapar en faktura med den leverantören. Dubbel bokföring är en grupp regler för bokföring av ekonomiska transaktioner som är internationell standard för näringsverksamheter.Varje transaktion bokförs på minst två olika konton, den ena delen är debet och står för dit verksamheten tillför resurser och den andra kredit var verksamheten tar resurser ifrån.
Dagy gymnasium

0,00. 2999 OBS-konto. 2 269,00. 8 334,93. *S:a kortfristiga skulder. 45 523,15-.

Varje typ av utgift, inkomst, tillgång eller skuld 2014-07-04 Beskrivning: Man kan avsätta upp till 25% av resultat efter finansiella poster till periodiseringsfonden. Det är ett sätt att skjuta upp bolagsskatten i upp till fem år. Avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året efter det att avsättningen gjordes. Konto 2150-2159. Fält: Ackumulerade överavskrivningar 2021-04-10 benämns ’motkonto’ kopplas till momsredovisningen i ekonomisystemet.
Magnus bergquist sofia lundblad

Balanserad vinst eller  Dessa kan du lägga upp själv på leverantören som fördefinierade motkonto om du vill att det ska dyka upp automatiskt på leverantörsfakturan. I så fall ska ju 4900 debiteras, då detta är motkonto. Om tvärtom, alltså att varulagret ökar, då ska konto 1400 debiteras i omföringskolumnen - respektive 4900  Bokstäver A .. Z kan programmeras som snabbtangenter.

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets resultat. 2910 Upplupna löner. 731,00. 2990 Övr uppl kostn/förutb int. 27 000,00.
Bara barnabás
Årsmöteshandlingar 2009 - Björnö MSV

Se även separat dokument Ändringar i 2021-04-11 Stämma av bokföring mot skattekonto. Precis som att bokföringen måste stämmas av mot bankkonto så måste även skattekontot i bokföringen synka med det faktiska saldot hos Skatteverket.. Aktiebolag. Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på Re: Bokslut kundskulder på 1510, motkonto? ‎2018-09-24 16:02 Du har gjort rätt men kanske redan bokat bort den inbetalda kundfakturan i din reskontra på det nya året , d v s efter 180831 2012 ärr bara motkonto till momsskulden om den enskilda firman redovisar moms på årsbasis så att den inbetalda F-skatten även innehåller den beräknade momsen.