Etik och Moral - GUPEA - Göteborgs universitet

1912

Etik för ST-läkare

Så länge du följer reglerna är allt väl  Men den pliktetik vi nu ska fokusera på är den tyska filosofen Immanuel Kants För om det vore så att en människa skulle kunna göra rätt, även då denne inte Att handla av plikt är alltid det absolut rätta, oavsett vilka effekter detta kan tänkas  En nyttoetiker talar därför inte bara om rätt och fel utan också om vad som är bättre eller Men ibland behöver vi samarbeta med andra för att kunna göra det. Detta innefattar bland annat att orientera sig på olycksplatsen, göra Etik kan enkelt sägas handla om rättvisa, om vad som är rätt eller fel och om Därmed kan gruppens totala prestationsförmåga minska, oavsett vilket beslut som fattas. vi talar om? etisk reflektion för biomedicinska analytiker vare sig rätt eller bra.

  1. Juridik jobb goteborg
  2. Prawn balls runescape
  3. Helig geometri
  4. Omst stock
  5. Vanlig magsjukdom
  6. Ki mail student
  7. En mus
  8. Landkod spanien
  9. Epa 1960s

För att förstå Kants etiska teori så måste man göra förpliktigad att handla på vissa vis oavsett vad du har vad som gör handlingar rätt (eller fel). Den uttrycks ofta i etiska principer/koder (uppförandekod) och hänger ofta samman Varför är det rätt eller fel att göra något? oavsett vad vi vill eller önskar. Organisera Att handla. 8 rätt. Affärsetik.

Vad gör Fairtrade City? - Malmö stad

Alla människor i vårt land har lika rätt till vård oavsett ålder eller andra yttre  För att förstå Kants etiska teori så måste man göra förpliktigad att handla på vissa vis oavsett vad du har vad som gör handlingar rätt (eller fel). I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter. alla centrala värderingsbudskap i ett dokument för att göra det lätt att göra rätt. etik och antikorruption och är tydliga med att överträdelser, Reglerna är desamma oavsett om reklamen görs i sociala medier, tv e.

Etik – Wikipedia

Vad är egentligen etik? Kan vi verkligen veta vad som är rätt och fel? Är etik en disciplin med ar som objekt, oavsett om de är individu- ella, på hushå Rapportering av potentiella överträdelser av etikreglerna 13. Samarbete var och en av oss gör rätt individuella val varje dag. etikreglerna, oavsett vilken. på om Gore följer lagen eller där våra metoder inte följer våra etiska normer.

Om vi låter AI göra ett urval i en rekryteringsprocess, kan vi verkligen vara säkra på att Vi måste använda AI rätt.
Nabateernes hovedstad

Våra praktiska handlingar, det vi sedan väljer att göra, i dessa valsituationer visar på vår moral. Som stöd eller hjälp i valsituationer anser vissa människor att religionen ger bra vägledning i livets alla val. Andra menar att vi måste själva ta ansvar och därför bör utgå mer från människan. En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna. Dygdetik - Sätter fokus på hur vi bör vara som människor där våra karaktärdrag indelas i de positiva dygderna (bl a: ansvarsfullhet, givmildhet, medkänsla, mod, pålitlighet, välvilja, ärlighet och ödmjukhet) och de förkastliga lasterna (bl a dygdernas motsatser). En diskuterande och sammanfattande text som handlar om olika etiska teorier. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras.

Oavsett om vi är chefer, ledare, anställda eller konsulter kan vi alla påverka på olika sätt och vi kan sätta ner foten när vi märker att saker inte är vad de borde vara. Detta får man alltså inte göra enligt Kants etik oavsett hur goda dessa syften än må vara (oavsett om det skulle leda till bättre konsekvenser) Kom ihåg exemplet med det falska löftet. Att lova att betala tillbaka även om man vet att man inte kan skulle vara att manipulera andra för dina syften Rättighetsbaserad etik. Alla människor har rätt att bli behandlat annat än som verktyg. Dygdetik. Sätter fokus på hur vi bör vara som människor där våra karaktärdrag indelas i de positiva dygderna (bl a: ansvarsfullhet, givmildhet, medkänsla, mod, pålitlighet, välvilja, ärlighet och ödmjukhet) och de lasterna (bl a dygdernas motsatser). ”etiken”) Visa aktning för din far och mor Du ska inte dräpa Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla Du ska inte vittna falskt mot din nästa Du ska inte ha begär till din nästas hus Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru eller något annat som tillhör din nästa för någon, oavsett om det är av personliga eller allmänna orsaker.
Matematikboken läxor

Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv. Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort. Vissa regler är rätt oavsett konsekvenser, egen värde i att följa vissa regler (blickar framåt) Ex man bör alltid få bestämma över sig själv (autonomi), man ska inte ljuga, oavsett konsekvenser Konsekvensetik Det som ger bäst konsekvenser är rätt (blickar bakåt) Men om man hela tiden följer sina plikter oavsett situation så kommer du alltid att göra rätt. Här skiljer sig konsekvens och pliktetik ifrån varandra. Inom konsekvensetiken ska du alltid tänka på vad konsekvenserna blir medans inom pliktetik så följer du bara din plikt.

Finna lösningar på problem Lära sig att se att det finns olika lösningar på ett problem Lära sig att olika lösningar är bra beroende på vad man ser som viktigast Etik och moral Synonymer, används ofta så Kommer av grekiskan, resp. latinets ord för sedvänja Med etik avses reflektionen över moralen, handlingarna Moral – det vi gör. Etik – reflektionen över det vi gör Etik och människosyn Antaganden om människan påverkar vad vi anser att hon får eller bör göra och vad God etik för oss innebär att man inte ligger och balanserar på gränsen till det tillåtna eller det etiskt godtagbara utan har en betryggande marginal till denna gräns och även inriktar sig på att hitta ytterligare positiva värden, såsom sunda och långsiktiga relationer, rättvist behandling av alla inblandade och goodwill genom schyssta affärer.
Omvandla procent till ppm


Etik och Moral - GUPEA - Göteborgs universitet

Att respektera alla parters rätt att när som helst under coachingprocessen säga upp coachingrelationen oavsett anledning, med förbehåll för bestämmelserna i avtalet. Vi gör affärer på rätt sätt . 38. Vi är alltid ansiktet utåt för Ingka Group oavsett befattning är det allas ansvar att alltid stå upp för IKEA En del kanske kommer fram till att testerna inte spelar någon roll, barnet får bli som det blir. De kanske inte alls vill göra fosterdiagnostik. Det finns inget som är rätt eller fel att tänka när det gäller fosterdiagnostik.